پروژه های مورد حمایت صنعت

شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران 93/9/8

سازمان بهره وری انرژی ایران سابا 93/8/7

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری 93/6/12

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز 93/6/12

مرکز فرش ایران 93/6/1

وزارت نیرو 93/6/1

شرکت ملی گاز ایران 92/11/5

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 92/11/2

فراخوان طرح های تحقیقاتی و پژوهشی سازمان آب استان خراسان رضوی- 92/9/13

پروژه پژوهشی شرکت پتروشیمی مبین در حوزه مهندسی مکانیک- 92/9/13

عناوین و اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی 92/9/7

 فراخوان پروژه پژوهشی شرکت گاز آذربایجان غربی 92/8/20

محورهای تحقیقاتی سازمان آب استان خراسان رضوی 92/7/20
پروژه های صنایع دفاعی

سازمان صنایع هوایی - کسر خدمت 92/10/5

پروژه دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح سازمان صنایع دفاع- پروپوزال- 92/9/13
حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 شرکت آب و فاضلاب استان قم 93/7/29

شركت فاضلاب تهران 93/5/12

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 93/4/7

شهرک صنعتی استان البرز 92/10/1

سازمان صنایع کوجک و شهرک های صنعتی ایران 92/9/1

شرکت سایپا 92/8/1

 مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر92/7/1

مرکز علم و فنآوری جواد الائمه علیه السلام92/6/1