درخواست معرفی دانش آموختگان

درخواست معرفی دانش آموختگان به شرکت نفت سپاهان 93/5/29


شركت توليد قطعات صنعتي و توليد كانكس و كانتينر

شركت توليد قطعات صنعتي و توليد كانكس و كانتينر 93/5/19


شرکت مشاور نفت و گاز - ۹۳/۳/۷

فراخوان استخدام فارع التحصیلان مکانیک

برای اطلاعات بیشتر با آقای دکتر عباسی تماس حاصل نماییدشرکت توگا- ۹۳/۲/۲۸

فراخوان استخدام شرکت توگا


شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا-۹۳/۲/۲۴

فراخوان استخدام گروه مپناشرکت ماشین سازی منگان- ۹۳/۲/۲۴

فراخوان استخدام شرکت ماشین سازی منگان